กลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา

กลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา จำนวน 9 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1อนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกลุ่ม
2บ้านท่าข้าม7.1
3บ้านหนองผักบุ้ง7
4บ้านทดเจริญ8.7
5บ้านโคก2.3
6ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 310.2
7บ้านโคกสะแบง12.5
8บ้านหนองสังข์12.5
9บ้านเหล่าอ้อย13.9
สอบถามได้นะคะ