กลุ่มเครือข่ายปางสีดา

กลุ่มเครือข่ายปางสีดา จำนวน 9 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม (กม.)
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1ร่มเกล้าประธานกลุ่ม
2วัดสารคุณสโมสร21.3
3ประชาเกษตรพัฒนา19.1
4บ้านทับใหม่16.5
5บ้านซับใหญ่11.1
6บ้านใหม่ไทยพัฒนา9.1
7บ้านวังรี12.6
8บ้านโนนผาสุก8.6
9บ้านหนองตะเคียนบอน5.6
สอบถามได้นะคะ