ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

ประเภทโรงเรียนจำนวน
ขนาดเล็ก48
ปกติ36
ขยายโอกาส34
รวมทั้งสิ้น118

จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน คลิก
ระดับชั้นที่เปิดเรียนนักเรียนชายนักเรียนหญิงนักเรียนรวมจำนวนห้อง
ก่อนประถมศึกษา2,4082,2254,633288
ประถมศึกษา7,0466,51313,559784
มัธยมศึกษาตอนต้น1,3791,1182,497117
รวมทั้งสิ้น10,8339,85620,6891,189
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

📌จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน คลิก

📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

ประเภทโรงเรียนจำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก47
ปกติ37
ขยายโอกาส34
รวมทั้งสิ้น118

📌จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน  Pdf 📌จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน  excel ขนาดเล็ก 📌excel

ระดับชั้นที่เปิดสอนนักเรียน(ชาย)นักเรียน(หญิง)นักเรียนรวมจำนวนห้อง
ระดัก่อนประถมศึกษา2,3962,2154,611288
ระดับประถมศึกษา7,0536,51513,568784
มัธยมศึกษาตอนต้น1,3981,1292,527117
รวมทั้งสิ้น10,8479,85920,7061,189


📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก pdf จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กแยกอำเภอ 📌pdf 📌excel
อำเภอนักเรียนรวมจำนวนห้อง
อรัญประเทศ1,370139
วัฒนานคร1,642174
ตาพระยา50348
โคกสูง26224
รวมทั้งสิ้น3,777385

📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

สอบถามได้นะคะ