ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

SAKAEO PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2

ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

โทร 037-232263 โทรสาร 037-231684   E-mail : skarea22702@gmail.com

   

สอบถามได้นะคะ