คณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

2 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2564

สอบถามได้นะคะ