สพป.สระแก้ว เขต 2 MOU กับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว พัฒนาทักษะวิชาชีพ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ