สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อพิจารณาวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564ณ ห้องประชุมมรกต สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ