สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศึกษาธิการภาค 2 และ ผอ.สพม.สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) และ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ