สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยทัย ผู้อำนวยการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ