ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบZoom cloud Meeting ณ ห้องประชุมมุข สพป.สระแก้ว เขต 2 โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เต 2 เป็นประธาน

สอบถามได้นะคะ