การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ