ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบถามได้นะคะ