สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตาม เสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ