สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมสภากาแฟ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม โดยมี นายนภดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม บุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ