สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านพักครู ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านพักครู ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของชมรมจิตอาสาลูกจ้าง สพป.สระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ