สพป.สระแก้ว เขต 2 ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดทำกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ และใช้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัด ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ