สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมหารือแนวทางเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับชายแดน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมโครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project (ZBSQIEP) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธาน

สอบถามได้นะคะ