สพป.สระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงวรรณิษา วงษ์จันทร์ และเด็กหญิงวรวรรณ วงษ์จันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

สอบถามได้นะคะ