สพป.สระแก้ว เขต 2 รับมอบผ้าห่มจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว จำนวน 220 ผืน จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมีนางสุชาดา  สภาพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนส่งมอบ

สอบถามได้นะคะ