สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2 ทั้งนี้ หลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

สอบถามได้นะคะ