สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ