ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา13.30 น.  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์  คุณเวียน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 คือ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และโรงเรียนเครือข่าย คือ โรงเรียนบ้านพร้าว และโรงเรียนบ้านหนองแสง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมลงพื้นที่ติดตามเพื่อนำเสนอข้อมูลดังนี้ นายทนงศักดิ์  ชาญสมิง  ผอ.รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา,นายธวัช  เตียวเจริญ  ผอ.รร. บ้านหนองแสง,นายมานพ  มันตะรักษ์  ผอ.รร.บ้านพร้าว,นายฉัตรชัย  พิบูลย์  ผอ.รร.บ้านหนองหล่ม และนางจิราวัฒน์  คุณเวียน ผอ.รร.บ้านบุกะสัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียน สู่การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ด้วย“การบริหารจัดการแบบรวมพลัง”

สอบถามได้นะคะ