ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาให้กับบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โดยมีนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ