สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมการประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 46/2564  เพื่อรับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ภาพ-ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ