ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมี นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 12 คน ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ