สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าทีร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 ของคณะครู ที่จะไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  จากนั้น ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามได้นะคะ