สพป.สระแก้ว เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  

สอบถามได้นะคะ