สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ ผอ. สกสค.

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ