สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคก พร้อมทั้งได้มอบภาพเป็นของที่ระลึกซึ่งมีข้อความว่า “เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” และปลูกต้น “พะยูง” ฝากไว้ให้โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อถึงการดูแลรักษา เด็กนักเรียนให้เขาเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ต่อไป

สอบถามได้นะคะ