สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธาน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ