ผอ.สพป.สระแก้ว 2 เยี่ยมให้กำลังใจทีมจัดสถานที่นิทรรศการฯ

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  12.35 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เยี่ยมให้กำลังใจคณะปฏิบัติงานในการจัดเตรียมสถานที่การออกร้านและจัดแสดงนิทรรศการงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 นำโดยทีมผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายพระยา  กลุ่มเครือข่ายนครธรรม   และคณะครู  ณ บริเวณสวนพุทธมณฑล ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  12 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามได้นะคะ