วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน2565 โรงเรียนบ้านโคกทหาร โดยนางอุทัยวรรณ สุดทองมล ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ได้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบรมณ์ให้ความรู้ยาเสพติด และตอบคำถามชิงรางวัล

DCIM\100GOPRO\GOPR2826.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2784.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2832.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2910.JPG
DCIM\100GOPRO\G0012843.JPG
DCIM\100GOPRO\G0012853.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2804.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2922.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR3044.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2814.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2881.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2778.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2912.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR2838.JPG
สอบถามได้นะคะ