การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป ,นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษา & ผู้บริหารสถานศึกษา ณ สนามจริงจังสปอร์ตชูเลย์ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ฯ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ลงตำแหน่ง กองหน้า ปีกซ้าย) ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (ลงตำแหน่ง กองหน้า ปีกขวา)นายปรีดี โสโป , นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน และ นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (ลงตำแหน่ง กองกลาง)

ผู้รักษาประตู ได้แก่ นายชินวร ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล

ผู้บรรยาย/พิธีกร การแข่งขันฟุตบอล ได้แก่

🎤นายธนพิพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ฯ เพื่อสร้างสุขภาพ สร้างมิตรสัมพันธ์ สร้างวินัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

⚽️ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

  • งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ