ผอ.สพป.ลงพื้นที่เยี่ยม ร.ร.ในสังกัด

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่

❇️ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแอก ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

❇️ติดตามจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา

❇️จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี”

โรงเรียนบ้านหนองแอก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดย นางรัชนีวรรณ จรรยาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 176 คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแอก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในภาคเรียนที่ 2 ได้เปิดการสอนในรูปแบบการสอนแบบ On-Site จุดเด่นของโรงเรียน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่/ระดับประเทศ

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแอก ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมต้น “ลีลาวดี” ให้ปลูกเพื่อเป็นสื่อแสดงถึงการเจริญเติบโต เปรียบเสมือนเด็กที่มีการพัฒนาเจริญเติบโต ต่อไป

🌳#ลีลาวดี

ลีลาวดี มีชื่อสามัญว่า Plumeria, Frangipani, Temple tree (ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumeria spp.) จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE)

🌳#ประโยชน์ของต้นลีลาวดี

– ดอกลีลาวดีใช้ผสมกับพลู ทำเป็นยาแก้ไข้และไข้มาลาเรีย (ดอกลีลาวดี, เปลือกต้น)

– ช่วยรักษาไข้หวัด (ราก)

– ใช้ปรุงเป็นยาแก้ไอ (เนื้อไม้)

– ช่วยถ่ายเสมหะและโลหิต (ยางและแก่น)

– ช่วยขับเหงื่อ แก้ร้อนใน (ราก)

– ช่วยรักษาโรคหืดหอบ ด้วยการใช้ใบลีลาวดีแห้งนำมาชงกับน้ำร้อนดื่ม (ใบแห้ง)

– ยางจากต้นลีลาวดีใช้ผสมกับไม้จันทร์และการบูรทำเป็นยาแก้อาการปวดฟัน (ยางจากต้น)

– มีการนำมาใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคลำไส้พิการของม้า (ต้น)

– ใช้ปรุงเป็นยาถ่าย (เนื้อไม้, ยางจากต้น, เปลือกราก, เปลือกต้น)

– ช่วยขับลมในกระเพาะ (เปลือกราก)

– ใช้เปลือกต้นผสมกับน้ำมันมะพร้าว มันเนย และข้าว ทำเป็นยาแก้ท้องเดิน(เปลือกต้น)

– ใช้เปลือกต้นผสมกับน้ำมันมะพร้าว มันเนย และข้าว ทำเป็นยาขับปัสสาวะ (เปลือกต้น)

✅ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์

สอบถามได้นะคะ