สระแก้ว เขต 2 “เขตพื้นที่สุจริต”

สพป.สระแก้วเขต ๒ #เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแสดงความเข็มแข็งขององค์กร

โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ได้ให้โอวาท กับบุคลากรทางการศึกษา และนายพสุ ขุนหาญ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการบริเวณอาคาร สถานที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ได้แก่ นายพสุ ขุนหาญ และผู้เชิญธงชาติ ได้แก่ นางสาววาริน ศรีรังไพโรจน์ และ นายวิชิราวุธ กองเพชร

กิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

🟨ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🟨งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ