พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

┎━━━━━━━━━━━━━━━━┒

•• วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.••

┖━━━━━━━━━━━━━━━━┚

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

➡️ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธี

➡️นายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ประธานกลุ่มเครือข่าย กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี

การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในกลุ่มเครือข่ายนครินทร์ ประกอบด้วย 13 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

2. โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ

3. โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

4. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

5. โรงเรียนวัดพุทธิสาร

6. โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว

7. โรงเรียนบ้านท่าช้าง

8. โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

9. โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

10. โรงเรียนบ้านหนองเรือ

11. โรงเรียนบ้านห้วยชัน

12. โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา

13. โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง

🌺สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

🌺สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ คณะทีมงานผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายนครินทร์ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

🔶ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

  • งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ