พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นำโดยนางอุทัยวรรณ สุดทองมล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ