การประชุมสัมมนาคณะรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพต้นแบบระดับประเทศ “สระแก้วโมเดล”

┎━━━━━━━━━━━━┒

•• วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ••

┖━━━━━━━━━━━━┚

⏰เวลา 13.00 น.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบระดับประเทศ “สระแก้วโมเดล” จังหวัดสระแก้ว

🎀นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมั่นและการพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” (TRUST & Donext โครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว)

🎀นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร กล่าวต้อนรับ

🎀นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน

#กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย

🔶พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

– สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 192 คน

– สพม.สระแก้ว จำนวน 23 คน

🔶พิธีมอบสัญลักษณ์โรงเรียนปลอดภัย

🔶พิธีมอบธงโรงเรียนคุณภาพ สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน

🔶การเยี่ยมชมนิทรรศการ

🔶การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

📌สถานที่ ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

💟ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

💟งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ