การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาต้านยาเสพติด ตาพระยาคัพ

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านทัพไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ชิงถ้วยเกียรติยศ The Winner ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ผลการแข่งขันโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ครูผู้ฝึกสอน : นายยุทธนา เสนนท์ นายณัฐสิทธิ์ ห่ามผักแว่น
ภาพถ่ายโดย : นางสาวจินตนา สิงห์สราญรมย์
เนื้อหาข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทัพไทย

นักกีฬาร่วมถ่ายภาพรับรางวัล