กิจกรรมถอนกล้าดำนาบุญ ณ สำนักสงฆ์ป่าโมกข์ธรรมาราม

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมถอนกล้าดำนาบุญ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศและพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา” บ้านหนองสังข์ ณ ไร่พุทธเกษตร สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ถ่ายภาพ : คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์

เนื้อหาข่าว : นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์, นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

อำนวยการผลิต : นายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์

!! ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด !!

สอบถามได้นะคะ