กิจกรรมปลูกกล้วยคนละหน่อ

กิจกรรมปลูกกล้วยคนละหน่อ อยู่อย่างพอเพียง นำโดย นางอุมาพร คงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามารถ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ภาพถ่าย: คุณครูชัญญานุช สุนทรารักษ์

เนื้อข่าว:คุณครูวัสสรรค์ ไชยคีนี

อำนวยการผลิต:นางอุมาพร คงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามารถ


เรื่องกล้วยกล้วย
สอบถามได้นะคะ