กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)ประจำปี 2565

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านตะโก นำโดยนางนทีกานต์ บุตรคง ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านตะโก คณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด

ถ่ายภาพโดย นางศุภิสรา กันเมียน

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!!

สอบถามได้นะคะ