ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำนา ประจำปี 2565

ขอเชิญชาวบ้าน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมดำนา เพื่ออาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยชัน ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป