พิธีทบทวนคำปฎิญาณและบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. โรงเรียนบ้านหนองแวง ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวัฒนาานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายอุกฤษฏ์ โพธิ์สามต้น เป็นประธานในพิธี และนางศิรดา แขกระจ่าง กล่าวรายงาน โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ 14 หมู่ จำนวน 86 คน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ