พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นำโดย นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง ครูโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๖) ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี มีกิจกรรมจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์

ถ่ายภาพ : นางสาวชุลีรัตน์ ดวงมีวัน

เนื้อหาข่าว : นางสาวอารยา จิตร์สุภา

!! ชมกิจกรรมทั้งหมด !!

สอบถามได้นะคะ