พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหนองเรือนำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ต.ช่องกุ่ม อ.วัมนานคร จ.สระแก้ว

ภาพ : นางสาวรุ่งนภา อ่วมฝัก

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ