พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

…วันที่ 1 กรกฎาคม 2565…

นำโดยนายไชยา กรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงไทย

พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกรุงไทย

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 และนำลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์

ณ โรงเรียนกรุงไทย

ถ่ายภาพ : นางสาวอภิญญา จันทอง

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!