พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนบ้านโคกไพล ประจำปี 2565

นายชาญณรงค์ โยธาพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน พิธีทบทวน คำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่า กองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว นายชัชพล ธรรมมา และ นางสาวสุนทรีย์ เย็นพู

สอบถามได้นะคะ