พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย” และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา

ถ่ายภาพ : นายผเด็ด สุขตระกูล
เนื้อหาข่าว : นางศุทธินี เครืออนันต์