พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ 1 นำโดย นายสุพจน์  นันทะเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด”ลูกเสือไทย”และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ถ่ายภาพ : นางสาวสุนิษา บัวแดง ครู

เนื้อหาข่าว : นางสาวสุดาวดี ศิลาไสล ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต : นายสุพจน์ นันทะเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ